Amalgam og helseskader

Over de siste tiårene har det blitt mer og mer klart at kvikksølvdamp fra amalgamfyllinger kan gi til dels alvorlige helseskader for enkelte mennesker. Akkurat hvor skadelig det er, og hvor mange som kan være rammet, er gjenstand for debatt i medisinske miljøer, men det innføres nå forbud mot bruk av amalgamfyllinger i mange land. Norge fikk et slikt forbud i 2008.

Vi i Opitz Tannhelsesenter har sett effekten av amalgam på nært hold mange ganger, og vi har ikke lagt slike fyllinger på over 30 år. Nesten like lenge har vi drevet med sikker fjerning av amalgamfyllinger, og erstattet dem med moderne materialer som porselen eller keramisk kompositt. Vi har opplevd en rekke ganger at pasienter med en rekke uforklarlige symptomer har fått en dramatisk bedring i sin helse ved hjelp av amalgamsanering. Vi kan selvsagt ikke love noen at de kan bli kvitt sine symptomer, men de fleste av våre pasienter som har fått utført amalgamsanering oppgir at de har fått helsegevinst av det. I tillegg kan du le hjertelig uten å vise frem en tannrad skjemmet av svarte fyllinger.

Sikkerhetstiltak

Amalgam inneholder kvikksølv, som er et svært giftig tungmetall. Vi bruker derfor en rekke sikkerhetstiltak for å unngå at pasienten utsettes for mer kvikksølvdamp enn strengt nødvendig under fjerningen. Vi bruker blant annet dobbelt avsug og friskluftsanlegg. I tillegg passer vi på å fjerne fyllingene i flere seanser, slik at belastningen spres over tid. Noen pasienter opplever at symptomene øker de første dagene etter fjerningen. Dette er ofte et tegn på at symptomene har sammenheng med tungmetallpåvirkning, og i så fall vil pasienten ofte merke rask bedring etter hvert som kvikksølvbelastningen blir borte.

Mer informasjon

Under finner du link til noen videoklipp som klart demonstrerer hvorfor mange får helseskader av amalgam. Vi har også mye mer informasjon liggende. Ta gjerne kontakt, så kan vi sende deg det du ønsker å se. Du finner også mye informasjon på sidene til Forbundet Tenner og Helse (www.tenneroghelse.no). Her møter du også personer som har opplevd kvikksølvforgifning, og gjerne deler av sine erfaringer.

Video fra IAOMT (International Academy of Oral Medicine and Toxicology, USA)
http://www.iaomt.com/videos

Video fra Universty of Calgary (Canada)